Ziet de juf haar ook?

Ziet de juf haar ook? Ze staart naar het papier voor zich, als is het een stuk drijfhout in de grote oceaan. Ze ziet er uit alsof ze zich er aan vastklampt. Het meisje zit achter in de klas, recht voor het bord. Wanneer de juf instructie geeft doet zij precies -exact- wat er gevraagd […]