Licht-op-Talentkring

Wat is Licht-op-Talentkring?

Dit is een individueel begeleidingstraject voor kinderen en ouders. Waarin behalve het kind en de ouders ook de belangrijke mensen rond het kind (de kring ) worden betrokken.

Bij de Licht-op-Talentkring gaan we uit van vijf belangrijke principes:

• Achter elk gedrag zit een verlangen.
• Alles start vanuit talent.
• Alles wat je aanmoedigt groeit.
• Samen in een kring gaat het lukken.
• Zie alles wat je doet als voorbeeldgedrag.

 Ouders nemen zelf contact op

Thuis bij de ouders wordt in het eerste gesprek de vraag van de ouders besproken. Wat is de vraag? Wat gaat al goed? En wat zien ouders straks na afloop als het gelukt is? Ook wordt de werkwijze uitgelegd en de principes besproken en wordt gekeken of dit zou kunnen werken in deze situatie. Samen wordt gekeken of we aan dit traject willen beginnen.

In het tweede gesprek staat het kind centraal

Er wordt een talentinterview afgenomen, vanuit deze positieve waardering wordt de hulpvraag van het kind besproken. Wat wil het kind anders? Wat is daarvoor nodig en wie uit de kring rond het kind kunnen daarbij helpen? Dat zijn natuurlijk vaak papa en mama, maar dat kan ook een broer zijn, of opa, of de juf van school en de trainer van de voetbal.

Met alle mensen uit de door het kind genoemde kring wordt een gesprek gevoerd; wat zijn de kwaliteiten die zij in kunnen brengen?

Kring thuis

Dan volgt de kring: bij het kind thuis om de tafel met alle door het kind genoemde helpers. Gezamenlijk wordt een praktisch plan gemaakt. Iedereen krijgt in dat plan een rol. Zo ontstaan er een heleboel oplossingen die uitgeprobeerd kunnen worden.Dit plan wordt uitgewerkt en opgestuurd, het kind gaat met de ouders en de andere betrokkenen uit de kring aan de slag om te kijken wat werkt.Na een aantal weken komen we weer samen om te kijken wat er goed heeft gewerkt.

Wat willen we bereiken met de Licht-op-Talentkring?

Door de positieve benadering van het kind, maar ook van de betrokkenen rond het kind ontstaat er kracht en zelfvertrouwen waardoor oplossingen mogelijk worden.

Voor wie is Licht-op-Talentkring?

Deze manier van werken is succesvol gebleken voor kinderen en jongeren tussen de 5 en 25. Maar kan gebruikt worden voor iedereen die deze manier van werken aanspreekt.
Aanmelden: Aanmelden door een e-mail te sturen naar info@licht-op-talent.nl