Praktijkadres:
Centrum Licht op Talent
Industriekade 1 Hillegom
Postadres:
Licht op Talent
Brouwerlaan 14 2182 KG Hillegom
Banner Annette
Voor bovengemiddeld slimme kinderen
is het belangrijk dat zij ervaren dat er
anderen zijn zoals zij.

HB Verrijkingsgroep

Behoefte aan ontwikkelingsgelijken

Deze ervaring doen zij namelijk niet op in een reguliere klas, waar ze vaak de enige zijn. Dit heeft er mee te maken dat ongeveer 3 op de 100 kinderen een bovengemiddelde intelligentie hebben. Bij een hogere intelligentie komt ook een rijk gevoelsleven en andere capaciteiten, waardoor kinderen anders in het leven staan dan de meeste kinderen om hen heen.

 

Herkenbaar

Je niet herkennen in anderen, die schijnbaar moeiteloos leven, terwijl jij juist de strubbeling en je eigen gelaagdheid voelt, zorgt voor grote fundamentele eenzaamheid.

Hierdoor voel je al heen jong dat je anders bent. Je voelt je eenzaam. Je zou er misschien graag bij horen, je past je misschien zich aan en komt hierdoor steeds verder van jezelf af te staan. Wat zelfs tot diepe depressieve gevoelens kan leiden.

Daarom is het belangrijk met ontwikkelingsgelijken samen te spelen, te werken en te praten, zodat je jezelf in de ander kunt herkennen. Ontwikkelingsgelijken- peers- die net zo creatief zijn, die gelijke humor hebben, of waar je op hoog niveau of juist heel diep mee kunt praten. Kinderen die ook last hebben van ‘belemmerende gedachten’ of faalangst. Dat is fijn en helpend.

Behoefte aan uitdaging

Ik merk dat op scholen maar relatief weinig kinderen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld werken in een zogenaamde plusklas. Doordat school die voorziening niet biedt, de capaciteiten niet herkend worden of een intelligentiescore van 130 gehanteerd worden.

Ook is uitdagend werk niet zelden ‘meer van hetzelfde’ en anders dan leerstof die echt een beroep doet op de capaciteiten die behoorlijk intelligente kinderen hebben.

Hierdoor kunnen kinderen met een bovengemiddelde intelligentie niet altijd oefenen wat zij juist moeten leren: executieve functies. Dat is alles wat je moet kunnen om je werk gedaan te krijgen, zoals kunnen starten, doorzetten, overzicht houden, je aandacht kunnen houden bij je werk.

Verrijken

Voor kinderen die op school niet in een plusklas zitten, maar daar wél behoefte aan hebben ben ik een verrijkingsgroep opgestart. Een plusklas, maar dan na schooltijd, bedoeld om te voldoen aan de leerbehoefte van deze groep kinderen.

 

In de plusklaszetting daag ik kinderen uit grenzen te verleggen. Van belemmerende gedachten werken we toe naar helpende gedachten. We onderzoeken passende strategieën, oefenen samenwerken. We geven ruimte aan dat wat leeft binnen onze creatieve geesten. Zo kunnen we ‘uitdeuken’ en toegroeiend naar meer voluit onze talenten leven.

 

Om het aan kinderen uit te leggen gebruik ik altijd de metafoor van het bruine eendje in de wereld van gele eendjes. Het is belangrijk de andere bruine eendjes te ontdekken en te weten dat je niet alleen bent. Dat geeft kracht. Dat herkennen kinderen. Zo groeit hun eigenwaarde.

Verrijkingsgroep

Elke donderdagmiddag 16.00-17.30 uur
Er is een groep van 7 tm 9 jaar en er komt een groep van 10 tm 1 tm 12 jaar
De lessen zijn 1x per 2 weken

Vragen en advies neem contact met mij op.
Ik wil...