Praktijkadres:
Centrum Licht op Talent
Industriekade 1 Hillegom
Postadres:
Licht op Talent
Brouwerlaan 14 2182 KG Hillegom

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Per 1 januari 2019 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht om een “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”  te hebben.

In de Wet op de Jeugdzorg is geregeld dat de zorgverlener het recht heeft om vermoedens omtrent kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder. Voor vermoedens van huiselijk geweld hanteren wij de  Afwegingskader Meldcode.