"Licht-op-Talent" "Hillegom" "Talentcoach Hoogbegaafdheid"

Ik ben Annette Damman en zo lang als ik me kan herinneren geloof ik in het positieve, de kansen en de mogelijkheden.

Achtentwintig jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, als intern begeleider en leerkracht. Ik heb destijds bewust gekozen voor Jenaplanonderwijs, omdat daar uitgegaan wordt van het feit dat ieder kind uniek is. Voor elk kind zoeken naar wat het beste past, heeft me steeds geïnspireerd.

"Licht-op-Talent" "Hillegom" "Talentcoach Hoogbegaafdheid"

Annette Damman

Ik leer zelf graag en blijf me ontwikkelen. Zo leerde ik mijn gedrag te veranderen om ander gedrag teweeg te brengen. Ik leerde zélf het instrument te zijn, waarlangs kinderen en volwassenen zich kunnen ontwikkelen. Als intern begeleider werkte ik samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en deskundigen. Ik heb ervaren dat bundeling van krachten zoveel meer gedaan krijgt.

Mijn instrument is het oplossingsgericht werken, waarbij het om kracht in mensen zelf gaat en zoeken naar wat al wel goed gaat. Ik heb het ingezet op scholen bij team coaching en individuele trajecten. Ik vind het heerlijk om te zien dat bewustwording mensen laat groeien.

Mijn belangstelling en studie naar begaafdheid heeft me veel inzicht en rust gebracht en mijn eigen worsteling in een ander licht geplaatst. Uiteindelijk is bij mij het laatste puzzelstukje op zijn plek gevallen en snap ik met terugwerkende kracht mijn eigen levenspad. Ik snap nu dat, wat ik denk, doe en voel, overeenkomt met kenmerken van begaafdheid. Ik ben hierdoor erg gemotiveerd anderen bewust te maken van hun eigen potentie, op welk vlak dan ook. Dat voel ik als mijn missie.

Talent gedreven coachen maakt me echt gelukkig. Dat, wat ik voel en wil voor anderen, heeft een naam. Ik heb zelf ervaren hoe je groeit van het kijken naar je eigen kwaliteiten, hoe dat je veerkracht geeft en vleugels om stappen te zetten. Het heeft mij geïnspireerd tot het opzetten van Licht-op-Talent, mijn eigen praktijk, waar ik anderen de gelegenheid bied ook bewust te worden of het bewustzijn te vergroten. Als coach mag ik eindeloos nieuwsgierig zijn naar de kwaliteiten van de ander. Ik mag zoeken naar wat al goed gaat en kijken naar het verwezenlijken van dromen. Dit werk maakt me blij. Ik gun iedereen het kunnen verwezenlijken van dromen!