Praktijkadres:
Centrum Licht op Talent
Industriekade 1 Hillegom
Postadres:
Licht op Talent
Brouwerlaan 14 2182 KG Hillegom
Banner Annette

Individueel coachtraject bij begaafdheid

“Hoe kan het dat mijn kind niet laat zien wat hij kan?”

Vraag jij je ook wel eens af?: Kinderen met, in aanleg, een hoge intelligentie gebruiken van jongs af aan hun denken. Dat gaat vanzelf. Dat zit in hun aard. Dit betekent echter ook dat het ontwikkelen van automatiseren en het ontwikkelen van executieve functies later gebeurt.

Dus tegelijkertijd kan jouw kind dus voor én achter lopen in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Dit maakt ook dat het onderwijs in de klas niet aansluit op wat dit kind nodig zou hebben. Aan de ene kant is het werk te makkelijk, maar aan de andere kant is zelfstandig een taak op passend niveau aanpakken iets wat zij juist moeten leren en oefenen.

Begrijp jij de sociale en emotionele behoeften van jouw kind of leerling en komt je daaraan tegemoet?

Dán ontwikkelt je kind een positief zelfbeeld en dát wat het nodig heeft voor de uitdagingen van het leven.

Hoe kun je begaafdheid herkennen?

Hieronder wat kenmerken, karakteristieken, van begaafd zijn. Kenmerken van begaafdheid:

 

  • Intensiteit
  • Groot verbeeldingsvermogen
  • Hooggevoeligheid
  • Asynchrone ontwikkeling
  • Intellectueel vermogen
  • Creatief denken
  • Leiderschapsvaardigheden
  • Snellere denksprongen
  • Vaardigheden op creatief gebied; dansen, tekenen, zingen enz.

Bewust worden van wat je kind of leerling nodig heeft zorgt voor een betere aansluiting, met de lesstof, met andere leerlingen.

Baat bij coaching

Slimme kinderen hebben baat bij een coachende stijl van leiding geven. Waar slimme kinderen behoefte aan hebben is zichzelf leren begrijpen. Gezien en begrepen worden. Ondersteuning bij de ontwikkeling van executieve functies, zodat zij vat krijgen op bij hen passende leerstof.

Slimme kinderen voelen zich vaak onzeker, omdat zij om hen heen geen ontwikkelingsgelijken hebben om zichzelf mee te vergelijken. Zij voelen zich anders. Ze voelen zich juist ook dom. Waar zij zichzelf zo voelen struggelen, lijkt het of andere kinderen moeiteloos leren en alles goed begrijpen. Deze slimme kinderen ervaren dagelijks hun eigen falen.

Juiste begeleiding

Helpend is slimme kinderen te leren omgaan met hun perfectionisme, hen groeidenken leren ontwikkelen en uitdaging leren aangaan vanuit een reëel zelfbeeld. Slimme kinderen hebben juist de hulp van een volwassene hierbij nodig. Iemand die hen helpt en ondersteunt bij het proces van ‘leren leren’ – het ontwikkelen van de executieve functies- en het opbouwen van zelfvertrouwen. Mijn ervaring is dat kinderen vooral veel zelfkennis opdoen, waardoor ze meer en beter vat hebben op hun eigen leerproces. En daar vooral ook veel gelukkiger van worden.

Aanmelding

Wanneer jij jouw kind wil aanmelden voor individuele begeleiding dan hebben we eerst een telefonisch gesprek en kom ik bij jullie thuis voor een kennismaking. We bespreken wat de mogelijkheden zijn die passen bij jullie vraag. Zo ontstaat er een uniek pakket. Opgebouwd uit de modules die ik aanbied.
Ja, dit lijkt me fijn. Ik wil graag samen kijken wat mijn kind nodig heeft.

Hoogbegaafd zijn is niet beter, maar heeft wel iets anders nodig