Praktijkadres:
Centrum Licht op Talent
Industriekade 1 Hillegom
Postadres:
Licht op Talent
Brouwerlaan 14 2182 KG Hillegom

Kernvisie methode

Ondersteuning bij leermoeilijkheden

Leermoeilijkheden

Het kan voorkomen dat juist zeer intelligente kinderen leermoeilijkheden ontwikkelen, met grote gevolgen: hun werkelijke niveau wordt niet gezien, ze bereiken daardoor niet hun juiste niveau. Dit heeft niet alleen gevolgen voor hun werkniveau maar ook voor hun gevoelsleven. Ze ervaren vaak een groot gevoel van falen. Vaak worden deze kinderen gediagnosticeerd met dyslexie.

Voorkeur voor rechter hersenhelft en overzicht

Kinderen die meer dan gemiddeld intelligent zijn hebben vaker sterk het vermogen te leren vanuit  beelden en voelen. Dit is het domein van de rechter hersenhelft.

Sterker nog: goede oplossingen voor ‘problematiek’ in één keer zien is hun grote talent. Deze kinderen hebben behoefte aan wat we noemen ‘top-down’ leren; het geheel overzien: zoals bijvoorbeeld de tafels of de spellingregels en vanuit het geheel naar detailniveau werken. Dan kunnen ze het geheel overzien en begrijpen.

 

Op school wordt leerstof echter vaak alleen mondeling- auditief- overgedragen en wordt leerstof geleerd uit boeken en verwerkt door oefeningen te maken. Dit hoort meer bij de linker hersenhelft.

De informatie is vaak ook nog versnipperd, in kleine brokjes,  waar de meeste kinderen behoefte aan hebben. De informatie komt dan via de linker hersenhelft binnen. Wanneer dit niet jouw voorkeursstijl is om te kunnen leren dan kan de informatie niet goed blijven binnenkomen en niet goed blijven plakken.

Kernvisie methode; Licht op Talent

Passende aanpak

De Kernvisie methode is een aanpak die juist precies het talent én de sterke punt van kinderen gebruikt: leren door zien en ervaren. Belangrijk bij de training is dat je als  ouder bij de sessies aanwezig bent. Tijdens de sessies leren we de methodiek aan. Thuis oefent je kind dagelijks kort. Zo kan de leerstof goed integreren en op z’n plek komen, waarna het geleerde daar ‘muurvast’ zit.

De Kernvisie methode omvat alle basale leerstof, zodat de basis opnieuw, nu stevig, gelegd wordt. Hierna kan jouw kind verder zelf aan de slag met nieuwe leerstof.

Voor een  sessies met de Kernvisie methode is een landelijke prijs afgesproken, ik reken hiervoor € 85,- per uur.

Sinds 2019 ben ik ook gecertificeerd Kernvisie coach. Ik kan dus ook leerinhoudelijk passende ondersteuning bieden.