Blij met mij training

"Blij met mij" "Licht-op-Talent" "Hillegom" "Talentcoach Hoogbegaafdheid"

Samen werken aan emotioneel sterke kinderen

Wat is Blij met mij?

Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 7-12 jaar én hun ouders. Een kindertraining die het zelfvertrouwen versterkt door de talenten van kinderen centraal te stellen. Kinderen leren op ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten te (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.

Wat willen we met Blij met mij! bereiken?

Ieder kind heeft talenten, krachten en ontwikkelingspotentieel. Niet ieder kind herkent en erkent die in zichzelf. Het is onze missie om een kind (spelenderwijs) te leren ontdekken: ”Ik ben ik, leuk hè!”. Voor wie is de kindertraining Blij met mij? Voor elk kind is het fijn om zelfvertrouwen te vergroten en weerbaarder in het leven te staan. Er hoeft dus niet iets mis te zijn of niet goed……deze training is waardevol voor elk kind.

Hoe ziet de training eruit?

Vooraf is er met de ouders een intakegesprek.De training duurt ca tien weken en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan het eind van elke bijeenkomst is er een moment met de ouders en de kinderen samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun kind de komende week thuis kunnen voortzetten.

Er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen. Ouders krijgen het nieuwe Blij met mij! -boek met informatie en tips, kinderen krijgen het Blij met mij! -verhalenboek. De prijs van deze training is 395 euro.