Uit hetzelfde hout gesneden, zo voelt het voor Peers
Annette Damman

Annette Damman

Talentcoach
Coach (hoog)begaafdheid

"Licht-op-Talent" "Hillegom" "Talentcoach Hoogbegaafdheid"

Eind 2017 kregen ze hun diploma, de kinderen van de Jozefschool/ de Leerwinkel die in een ‘plusklassetting’ bij elkaar waren gebracht voor de “Ik leer leren” training. Ze kwamen uit verschillende groepen. Kinderen die behoefte hadden aan  groep overstijgende leerstof en ontwikkelingsgelijken in hun eigen groep misten.

Het eerste wat merkbaar werd was dat het fijn was om samen een groep te vormen en jezelf in de ander te kunnen herkennen; dezelfde humor, dezelfde manier van praten. Het bleek leeftijdsloos, ik ervoer die herkenning ook.

Het tweede dat er nagedacht moest worden. De training vraagt nadenken over jezelf en bewust worden van jezelf. Zaken die niet gewoon blijken. Meermalen zag ik de onwennigheid in hun ogen. Opeens moest er zelf nagedacht worden. Moeilijk, maar heerlijk! Mooi om te zien hoe feilloos kinderen van zichzelf weten wat er nodig is, waar ze mee willen stoppen of wat ze willen ontwikkelen en anders kunnen doen. Mooi om te zien hoe autonoom ze dan zijn en super gemotiveerd.

Maar ook dat ruimte kansen geeft: uit de groep kwam een plan naar voren om huiswerk voor slimme kinderen anders vorm te geven. Complimenten aan de school voor de manier waarop die daar mee omging en de ruimte gaf dit te presenteren aan het team! Zo voelen kinderen zich gezien en erkend

Share:

More Posts

“Ik ben zéker niet hoogbegaafd”.

“Hahaha,” zijn gezicht loopt rood aan terwijl hij lachend mijn visitekaartje leest. “Ik ben zéker niet hoogbegaafd”. We zijn in zijn winkel om een bestelling

Helpende gedachten zijn de manier om stress te reduceren. helpt jouw angst voor situatisch de baas te worden.

Angstogen

De spot ging aan, Beth Hart zit achter haar piano. De angst in haar wijd opengesperde ogen is duidelijk te zien op het grote scherm.

Reactie