Uit hetzelfde hout gesneden, zo voelt het voor Peers
Annette Damman

Annette Damman

Talentcoach
Coach (hoog)begaafdheid

"Licht-op-Talent" "Hillegom" "Talentcoach Hoogbegaafdheid"

Eind 2017 kregen ze hun diploma, de kinderen van de Jozefschool/ de Leerwinkel die in een ‘plusklassetting’ bij elkaar waren gebracht voor de “Ik leer leren” training. Ze kwamen uit verschillende groepen. Kinderen die behoefte hadden aan  groep overstijgende leerstof en ontwikkelingsgelijken in hun eigen groep misten.

Het eerste wat merkbaar werd was dat het fijn was om samen een groep te vormen en jezelf in de ander te kunnen herkennen; dezelfde humor, dezelfde manier van praten. Het bleek leeftijdsloos, ik ervoer die herkenning ook.

Het tweede dat er nagedacht moest worden. De training vraagt nadenken over jezelf en bewust worden van jezelf. Zaken die niet gewoon blijken. Meermalen zag ik de onwennigheid in hun ogen. Opeens moest er zelf nagedacht worden. Moeilijk, maar heerlijk! Mooi om te zien hoe feilloos kinderen van zichzelf weten wat er nodig is, waar ze mee willen stoppen of wat ze willen ontwikkelen en anders kunnen doen. Mooi om te zien hoe autonoom ze dan zijn en super gemotiveerd.

Maar ook dat ruimte kansen geeft: uit de groep kwam een plan naar voren om huiswerk voor slimme kinderen anders vorm te geven. Complimenten aan de school voor de manier waarop die daar mee omging en de ruimte gaf dit te presenteren aan het team! Zo voelen kinderen zich gezien en erkend

Share:

More Posts

Boos word je niet zomaar

Boos word je niet zomaar Boos worden. Ze willen het niet, maar het gebeurt. Opeens verliezen ze hun zelfbeheersing, in de klas, op of het

Veerkracht voor Thuisblijf Tophelden

Veerkracht voor Thuisblijf Tophelden Bewust van veerkracht “Hoe is het met je?” Het eerste dat ik vraag aan mijn leerlingen. De verhalen stemmen me hoopvol.

Ziet de juf haar ook?

Ziet de juf haar ook? Ze staart naar het papier voor zich, als is het een stuk drijfhout in de grote oceaan. Ze ziet er

Reactie